Onderhoudsvoorschriften inox trekker

Roestvast staal moet worden gereinigd om esthetische redenen en om de corrosieweerstand te handhaven.

RVS wordt beschermd door een dunne laag chroomoxide: ‘zuurstof uit de atmosfeer combineert met chroom uit het staal en vormt een passieve chroomoxidelaag die tegen verdere corrosie beschermt’. Deze beschermlaag kan echter beschadigen door verontreiniging van het oppervlak.

Elke verontreiniging van het oppervlak door vuil of enig ander materiaal hindert de passivatie en houdt corrosieve stoffen vast, hetgeen de bescherming tegen corrosie nadelig beïnvloedt. Enige vorm van routinematig reinigen – minimum vier keer per jaar – is dus noodzakelijk om uiterlijk en integriteit van het oppervlak te handhaven.

Bij de keuze van reinigingsmethode, moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid van krassen en het eventueel optreden van corrosie, veroorzaakt door het onvoldoende verwijderen van reinigingsmiddelen. Het is belangrijk dat steeds na het reinigen, stevig nagespoeld wordt met proper warm water!
Droogwrijven met een zachte doek vervolledigt het proces en sluit de vorming van droogvlekken uit.

Roestvast staal gaat het steeds beter doen naarmate het vaker wordt gereinigd en heeft dus geen last van slijtage als gevolg van overmatig reinigen. RVS-oppervlakken varen wel bij frequent schoonmaken omdat er gaan sprake is van een deklaag die hierdoor kan afslijten.

GEBRUIK NOOIT STAALWOL OF EEN STAALBORSTEL

Reinigingsmethodes

  1. Aflappen met schoon water is de simpelste, veiligste en goedkoopste behandeling die het karwei afdoende klaart. Een zachte doek en proper warm water is altijd de eerste keuze ingeval van niet te erge vlekken, los vuil en stof.
  • Organische oplosmiddelen kunnen gebruikt worden voor verse vingerafdrukken, olie en vet of vet dat nog geen gelegenheid heeft gehad om te oxideren of uiteen te vallen. Het aanbevolen oplosmiddel is er één dat geen chloor bevat. In aanmerking komen: aceton, methylalcohol (spiritus) en minerale oplosmiddelen.
  • Bij gebruik van een huishoudelijk schoonmaakmiddel worden schurende reinigingsmiddelen best vermeden vermits deze kunnen leiden tot krassen. Een neutraal schoonmaakmiddel met een laag chloridegehalte verdient de voorkeur.
  • Commerciële schoonmaakmiddelen zijn meestal mengsels van fosfaten, synthetische detergenten en alkaliën, bedoeld voor het reinigen van ernstig vervuilde roestvast-staaloppervlakken. Deze middelen kunnen zorgen voor een veilige en effectieve reiniging mits de aanwijzingen van de fabrikant gevolgd worden.
  • Het is tevens mogelijk om een beschermlaag aan te brengen door bijvoorbeeld het simoniseren van het oppervlak, waardoor het vocht een zekere tijd wordt geweerd en het vuil de kans niet krijgt zich vast te zetten en in te drogen.

CONTACTEER ONS


© 2024 - ALU WETS NV

Neep 46
9402 Meerbeke

tel. (054) 33 35 46
fax (054) 32 78 75
info@aluwets.be
BTW BE 0418.501.253

Privacybeleid