Onderhoudsvoorschriften glas

VERWIJDEREN VAN IDENTIFICATIE-EN BESCHERMMATERIAAL

 • Alle etiketten en bechermkurkjes dienen onmiddellijk na plaatsing verwijderd te worden.
 • Verwijder nooit etiketten of restanten ervan door middel van een scheer-of steekmesje of een schuursponsje.

REINIGEN VAN DE BEGLAZING             

 • Indien glas geplaatst wordt met siliconendichting: minimum wachttijd vier dagen.
 • Het reinigen van de ruiten dient te gebeuren met overvloedig zuiver water of niet-schurende producten.
 • Gebruik geen detergenten of producten die een vette laag op het glas nalaten.
 • Waak erover dat zich in de spons, zeemvel of zachte doek geen schurende (zand)korrels bevinden. Voorkom dat metalen delen van de raamwisser het glas tijdens het reinigen kunnen raken. Dit kan krassen veroorzaken.
 • Cement, chape-resten of restanten van pleisterwerk worden het best verwijderd met veel zuiver water en met de nodige voorzichtigheid zodat eventuele aanwezigheid van schurende korrels het glas niet kan beschadigen.
 • Verwijder nooit verfvlekken door middel van scheer-of steekmesje, schuursponsjes of agressieve oplosmiddelen.
 • Verwijder vlekken door middel van lichte oplosmiddelen (bijvoorbeeld spiritus, ammoniak, methylalcohol, aceton of ether). Het gebruik dient steeds met de nodige zorg te gebeuren zodat de dichtingen niet aangetast kunnen worden.
 • Kalk-of cementvlekken dienen heel zorgvuldig en onmiddellijk verwijderd te worden. Ze veroorzaken matte vlekken en onherroepelijke beschadigingen. Verwijderen kan door middel van staalwol 00 of 000 in combinatie met een licht abrasief poeder (bijvoorbeeld ceriumoxide). Niet te gebruiken op beglazingen waarbij de coating zich op de buitenzijde bevindt. Dus ook niet op zelfreinigende beglazingen bijvoorbeeld.

ONDERHOUD VAN HET RAAMWERK EN AFDICHTINGEN

 • De levensduur van een isolerende beglazing is in sterke mate afhankelijk van het onderhoud van het schrijnwerk en de dichtingen tussen het glas en schrijnwerk.
 • Controleer regelmatig de staat van de dichtingen. Door het aanhoudende duw-en zuigeffect als gevolg van de windbelasting op de beglazing, kunnen de dichtingsvoegen zich na verloop van tijd losmaken van het glas en raam. Losgekomen, openstaande of uitgehaalde dichtingen kunnen aanleiding geven tot het falen van de isolerende beglazing en dienen zo snel mogelijk hersteld te worden.
 • Glaslatten moeten steeds voldoende aansluiten zodat ze geen vochtinfiltratie toelaten naar de sponning van de beglazing.
 • Door temperatuurschommelingen bestaat er geringe kans dat de neopreenafdichting iets afneemt in lengte waardoor de hoeken vrijkomen en infiltratie van vocht toelaten. Dit dient steeds spoedig verholpen te worden.
 • Vraag na in hoeveree de (silicone) afdichtingen overschilderbaar zijn indien dit noodzakelijk zou zijn.
 • Gebruik bij herstelwerken steeds afdichtingsproducten die in combinatie met elkaar verdraagzaam zijn.
 • Controleer en reinig regelmatig de afwateringskanalen (drainage) in de onderste raamsponning. Aanwezigheid van stof of restanten van insecten kunnen de functionaliteit sterk be├»nvloeden. Stop deze afwateringskanalen ook nooit dicht met silicone.

IN ACHT TE NEMEN VOORSCHRIFTEN

 • Het aanbrengen van wijzigingen (bijvoorbeeld kleven van zonwerende film, bedekkingslaag), kan het product technische eigenschappen van de isolerende beglazing sterk be├»nvloeden. Hierdoor kan een thermische glasbreuk onstaan.
 • Plaats nooit voorwerpen tegen het glas. Ook dit kan aanleiding geven tot thermische breuk.
 • Dakbeglazing mag nooit belopen worden.

CONTACTEER ONS


© 2024 - ALU WETS NV

Neep 46
9402 Meerbeke

tel. (054) 33 35 46
fax (054) 32 78 75
info@aluwets.be
BTW BE 0418.501.253

Privacybeleid