Onderhoudsvoorschriften profielen aluminium

Reinigen afhankelijk van de blootstelling:

 • Het vleugel-en kaderprofiel, de beglazingsvoegen en de ventilatieroosters moeten (afhankelijk van de vervuilingsgraad) gereinigd worden met zuiver water waaraan eventueel een beetje detergent toegevoegd wordt (sapa gamma). Het gebruik van schurende producten is niet toegelaten.
 • Organische oplosmiddelen (bijvoorbeeld alcohol, …) en sterk alkalische producten (zoals ammoniak) zijn uit den boze.
 • Het hang-en sluitwerk moet gereinigd worden met een licht vochtige doek, eventueel na onderdompeling in wat detergent. Het gebruik van agressieve producten wordt afgeraden.
 • De reiniging van het schrijnwerk met behulp van een hogdrukreiniger is uit den boze.
 • De ontwateringsgroeven van de vleugels en de vaste kaders moeten vrijgemaakt worden. Ook de decompressiekamer moet worden schoongemaakt.
 • De goede werking moet gecontroleerd worden.

Jaarlijkse controle en eventuele vervanging

 • De soepele kitvoegen voor de aansluiting met de beglazing, de soepele dochting ter verzekering van de luchtdichtheid en de soepele kitvoeg voor de aansluiting tussen het schrijnwerk en de ruwbouw moeten jaarlijks gecontroleerd worden.
 • Soepele kitvoegen ter verzekering van de aansluiting: de staat van de kitvoegen moet visueel beoordeeld worden. Ook hun hechting aan de ondergrond (beglazing, aluminium element, ruwbouw, …) dient aan een controle onderworpen te worden.
  Delen die gebreken vertonenen moeten vervangen worden (bijvoorbeeld door vogels beschadigde soepele voegen). Wanneer de voegen beschilderd zijn, moet hun afwerking – indien nodig – vernieuwd worden.
 • De soepele dichtingen ter verzekering van de luchtdichtheid moeten worden gereinigd met zuiver water waaraan eventueel een licht detergent toegevoegd wordt. Daarnaast dient de algemene staat ervan gecontroleerd te worden, de gelaste aansluitingen dienen aan een onderzoek onderworpen te worden (bijvoorbeeld in de hoeken) en de verharde of beschadigde dichtingen dienen vervangen te worden (bijvoorbeeld door TPE).

Jaarlijks onderhoud van hang-en sluitwerk

Wanneer het hang-en sluitwerk blootstaat aan agressieve omgevingsvoorwaarden (bijvoorbeeld industriezone, kust, zwembaden, zuivelfabriek) moet het beschermd worden tegen corrosie.

 • De beweeglijke delen moeten gesmeerd worden:
  • Cilinders: grafiet of siliconenspray. Het gebruik van olie of vet is uit den boze.
  • Beslag: niet-agressieve olie of zuurvrij vet. Voor de sluitplaten kan vaseline gebruikt worden.
 • De afstelling, de herstelling of de vervanging van het hang-en sluitwerk en de sloten (draaikipramen, hefschuiframen, …) moet gebeuren door specialisten. Indien de werking te wensen overlaat, kan het soms nodig zijn het hang-en sluitwerk en de sloten af te stellen, te herstellen of – indien nodig – te vervangen. Doorgaans moet het hang-en sluitwerk opnieuw afgesteld worden wanneer er gebruiksproblemen optreden of wanneer de samendrukking van de soepele dichtingsvoeger ter verzekering van de luchtdichtheid niet langer gewaarborgd is.
 • Bij mechanische poorten, luiken en roosters dienen de bedienings-en sluitingsorganen gecontroleerd te worden en dienen de bevestigingen nagekeken te worden.

Reiniging en controle van de ventilatieroosters

 • De bevestigingen moeten gereinigd worden en de goede werking ervan moet aan een controle onderworpen worden.

CONTACTEER ONS


© 2024 - ALU WETS NV

Neep 46
9402 Meerbeke

tel. (054) 33 35 46
fax (054) 32 78 75
info@aluwets.be
BTW BE 0418.501.253

Privacybeleid